Det är lätt att montera beklädnadssten, och natursten är ett hållbart material. Vid monteringen är det dock viktigt följa vissa rutiner. Genom korrekt montering försäkrar du dig om ett hållbart och vackert resultat!1. BEAKTAS FÖRE MONTERING AV BEKLÄDNADSSTEN 

 • var ska stenen monteras? (inom-/utomhus, våt- eller torrutrymme)
 • rätt fästmedel väljs enligt monteringsplats (monteringslim/fästmassa)
 • vid montering i bastu beaktas fästmedlets värmebeständighet

2. FÄSTUNDERLAG

 • fungerar fästunderlaget som sådant, eller kräver det åtgärder inför montering?
 • icke-levande underlag: stenytor, murade väggar, luja-skivor eller andra skivor i stenmaterial
 • när små områden inomhus kläs in kan specialhård gipsskiva användas, om så anses lämpligt. Vi rekommenderar inte vanlig gipsskiva.

3. PRIMNING AV UNDERLAGET

 • Enligt behov, observera dock att ingen grundning görs i bastun eftersom primers inte tål hetta.

4. KONTROLLERA VIDHÄFTNINGEN

 • Tvätta eller åtminstone borsta av beklädnadsstenen grundligt för att avlägsna stendamm.

5. BÖRJA ALLTID FRÅN ETT HÖRN/NEDRE KANTEN

 • Lämna enligt behov den nedersta raden tom, placera ett stöd (t.ex. en hörnlist eller ett bräde) i höjd med första raden och börja från andra raden. Den första raden monteras sist.

6. APPLICERING AV FÄSTMEDEL

 • Fästmassa: breds ut både på stenen och på fästunderlaget (en rad åt gången, så att inte fästmassan hinner torka för mycket och fästförmågan påverkas).
  ELLER
 • Monteringslim: tre vågräta limränder per stenelement.

7. FÄST STENELEMENTET PÅ VÄGGEN OCH KONTROLLERA VIDHÄFTNINGEN

8. MONTERINGSSÄTT

 • Beklädnadssten monteras vanligen tätt intill varandra utan fogavstånd.
 • Ny rad påbörjas turvis med en hel eller kapad platta, så att stenarna går om lott i s.k. tegelmönster. Se till att de lodräta fogarnas läge varierar en aning på varje rad. På det sättet blir helheten enhetlig och stenelementens fogar blir så litet synliga som möjligt.

9. ATT SKÄRA STENEN

 • Skär stenen med vinkelslip eller diamantsåg av bordsmodell.

10. SLUTLIG BEARBETNING

 • Vid montering med fästmassa putsas slutligen varje rad med en tvättsvamp fuktad i rent vatten, för att avlägsna överskott av fästmassa innan den torkar. 

ATT BEAKTA VID MONTERING AV NATURSTENSPRODUKTER

 • Vi föreskriver Kiilto Oy:s fästprodukter för montering av beklädnadssten i alla miljöer, också krävande sådana såsom bastu, fuktiga utrymmen eller utomhus.

Kiilto HighFlex S2 DF Fix

Dammreducerad ljus fästmassa som vid behov kan färgas t.ex. med svart Kiilto Kakelfog (max. 5 % av blandningen). 

Kiilto Premium kraftlim

Ytterst god initial vidhäftning och god värmebeständighet. Skär av toppen på patronen och placera munstycket på plats. Produkten appliceras med hand- eller batteridriven patronspruta.

Använd alltid samma tillverkares systemlösning och var noggrann med blandningsförhållandet.

 • För fuktiga utrymmen såsom bastu, badrum och utomhusutrymmen föreskriver vi Aitokivis produktfamilj ”Stenmästarens sten- och fogskydd”.
 • Natursten består av mineraler som kan ändra utseende beroende på att förhållandena förändrats eller att olämpliga produkter använts vid montering. Många stenarter innehåller järnmineral, som kan oxidera vilket ibland visar sig som rost i stenens yta. Obs! Detta fenomen visar sig oftast bara i fuktiga utrymmen. Det innebär inte ett fel på produkten, utan är en egenskap hos natursten. Genom att följa importörens anvisningar minimerar du eventuella förändringar i stenens yta. 

MINNESLISTA VID MONTERING

Behövs för montering med fästmassa: fästmassa enligt användningsområde, fixkam (8–10 mm) och en fixspackel, murbrukshink, omrörare, vinkelslip eller diamantsåg av bordsmodell, skyddsglasögon, vattenhink, rent vatten och tvättsvamp (för att avlägsna stendamm och överskott av fästmassa), samt måttband och penna.

Behövs för montering med lim: monteringslim enligt användningsområde, patronspruta (hand- eller eldriven), vinkelslip eller diamantsåg av bordsmodell, skyddsglasögon, vattenhink, rent vatten och tvättsvamp (för att avlägsna stendamm), samt måttband och penna.